Zonder water kan een mens niet leven. Daar staan wij nauwelijks bij stil. We draaien de kraan open en er stroomt betrouwbaar drinkwater uit. Dat is voor circa één miljard mensen in de wereld niet vanzelfsprekend. Zij hebben géén of onveilig drinkwater. Nog steeds sterven er dagelijks duizenden kinderen onder de vijf jaar aan ziekten die veroorzaakt worden door slecht water. In de wereld zijn watergerelateerde ziektes doodsoorzaak nummer 1.

In de derdewereldlanden weegt de watersnood het zwaarst. Elke dag sterven er 20.000 mensen door geen of besmet water. In veel landen is water schaars en is er nauwelijks toegang tot schoon drinkwater.

Binnen de projecten die de Unica Foundation realiseert is het van belang dat men in staat is de systemen op een juiste wijze te gebruiken en zelf te onderhouden. Mede daarom wordt er veel aandacht besteed aan training en begeleiding van de bevolking. Enkele voorbeelden hiervan zijn trainingen op het gebied van hygiëne, administratie en inkomsten generende activiteiten. Zelfs zang- en dichtwedstrijden met als onderwerpen hygiëne en water maken hier onderdeel vanuit. Al deze activiteiten hebben ten doel het draagvlak te ontwikkelen en daarmee duurzame faciliteiten te realiseren.

Onze andere technieken

Biogas

klein_150_1259677226-biogas

Educatie

klein_132_1259677384-education

Irrigatie

klein_1519209297-irrigation_icon

Verbeterde kooktoestellen

klein_150_1259677403-oven

Zonne-energie

klein_150_1259677149-solar