De Unica Foundation verzamelt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Wij hechten waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. De Unica Foundation staat er in ieder geval voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement is altijd te vinden op www.unicafoundation.nl.

Verwerking van persoonsgegevens
De Unica Foundation legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u donateur of sponsor bent van de Unica Foundation of anderszins contact heeft met de Unica Foundation. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, factuurgegevens, functiegegevens en/of opgegeven interesses. De gegevens worden door uzelf verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde.

De Unica Foundation gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende afspraak/overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om donateurs en sponsors van de Unica Foundation op de hoogte te houden.

Delen met anderen
De Unica Foundation verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we gegevens bewaren
De Unica Foundation zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als u wilt weten welke persoonsgegevens de Unica Foundation van u verzamelt en gebruikt, kunt u de Unica Foundation vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar privacy@unica.nl. De Unica Foundation zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging
De Unica Foundation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klikgedrag en IP-adres
Op de website van de Unica Foundation worden algemene bezoekgegevens bijgehouden op basis van IP-Adres. Het doel hiervan is om de gebruikservaring van de website van de Unica Foundation te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Om dit te kunnen doen maakt de Unica Foundation gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen gebruikt worden om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Cookies
De Unica Foundation maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Voor meer details verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Unica Foundation en andere websites
Op de website van de Unica Foundation treft u een aantal (hyper)links aan naar andere websites. De Unica Foundation draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt.

Vragen / klachten
Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop de Unica Foundation omgaat met uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen via privacy@unica.nl of per post: Unica Foundation, t.a.v. Privacy, De Wel 15, 3871 MT te Hoevelaken.

Unica Foundation – mei 2018