Het beleidsplan van de Unica Foundation bestaat uit enkele fundamentele grondslagen.

Capaciteitsbouw

Om te voorkomen dat de achterliggende kennis van een project verloren gaat na de uitvoering ervan, is het belangrijk de toekomstige gebruikers nauw te betrekken bij het proces. Het project wordt daarmee niet als op zichzelf staand gezien, maar biedt de betrokkenen de mogelijkheid in de toekomst op gelijksoortige wijze zelfstandig een proces op te starten en uit te voeren. Dit is ook wat het logo van de Unica Foundation weergeeft: na het zaaien vindt zelfstandige groei plaats, waarna men kan oogsten.

Duurzaamheid

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” (VN Brundtland-rapport 1987). Ze vindt plaats zonder uitputting van de natuurlijke hulpbronnen of zonder hun eventuele vernieuwing te verhinderen, en daarmee een behoud van de natuur. De projecten van de Unica Foundation zijn duurzaam en worden ook duurzaam uitgevoerd. Hiermee dragen wij bij aan Planet, People en Profit.

Kennis

Het voeden op het gebied van kennis, duurzaamheid en ontwikkeling, maar daaraan gerelateerd ook het kunnen genereren van inkomsten zodat men zich letterlijk kan voeden, zijn van groot belang. De Unica Foundation draagt haar technische kennis graag over aan mensen en partners. Kennisoverdracht is fundamenteel voor het effect van ontwikkelingshulp. Dit bevordert economische ontwikkeling en het welzijn, waardoor armoede vermindert.