De Unica Foundation steunt hulpprojecten in ontwikkelingslanden door haar kennis en kunde op het gebied van (duurzame) techniek op een structurele en duurzame wijze te delen met de lokale bevolking. De stichting heeft al meer dan 60 projecten gerealiseerd in Nepal en heeft daarmee meer dan 40.000 mensen geholpen.

De Unica Foundation concentreert zich voornamelijk op grotere projecten waarmee het de levensomstandigheden in een heel dorp kan verbeteren. Denk daarbij aan drinkwaterprojecten met een tappunt per woning, een toilet voor elk gezin en verbeterde kooktoestellen die zijn aangesloten op een schoorsteen in plaats van open kookvuurtjes in huis. Door schoon drinkwater, nette toiletten, verbeterde kooktoestellen en training op het gebied van hygiëne neemt de gezondheid van de bewoners enorm toe. Regelmatig voert de Unica Foundation ook kleinere projecten uit, zoals (zonne-)energievoorzieningen voor medische posten, kleine ziekenhuizen, een bibliotheek, opvangtehuizen, kloosters, gehandicaptenvoorzieningen en scholen.

Bij alle projecten werkt de Unica Foundation samen met lokale Nepalese organisaties, zoals het Rode Kruis, Shanti Griha, HEAD en ECCA. De organisatie in Nederland bestaat voor 100% uit vrijwilligers, die zich bezig houden met projectmanagement, technische ondersteuning, advies en fondsenwerving. In Nepal heeft de Unica Foundation twee goed opgeleide lokale medewerkers, die de lopende projecten voorbereiden en begeleiden. De stichting heeft een hecht netwerk in Nepal opgebouwd waarin het countrymanagement, de lokale contractpartijen en de Nederlandse organisatie samenwerken.

Het beleidsplan van de Unica Foundation bestaat uit enkele fundamentele grondslagen.

Capaciteitsbouw

Om te voorkomen dat de achterliggende kennis van een project verloren gaat na de uitvoering ervan, worden toekomstige gebruikers nauw betrokken bij het proces. Dat biedt hen de mogelijkheid in de toekomst op gelijksoortige wijze zelfstandig projecten op te starten en uit te voeren. Dit is ook wat het logo van de Unica Foundation weergeeft: na het zaaien vindt zelfstandige groei plaats, waarna men kan oogsten.

Duurzaamheid

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” (VN Brundtland-rapport 1987). Ze vindt plaats zonder uitputting van de natuurlijke hulpbronnen of zonder hun eventuele vernieuwing te verhinderen, en daarmee een behoud van de natuur. De projecten van de Unica Foundation zijn duurzaam en worden ook duurzaam uitgevoerd. Hiermee dragen wij bij aan Planet, People en Profit.

Kennis

De Unica Foundation draagt technische kennis over aan de lokale bevolking en lokale partners. Kennisoverdracht is fundamenteel voor het effect van ontwikkelingshulp. Dit bevordert economische ontwikkeling en het welzijn, waardoor armoede vermindert. Dit gaat om kennis op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling, maar daaraan gerelateerd ook het kunnen genereren van inkomsten zodat betrokkenen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.