De doelstellingen van Stichting Unica Foundation:

  • Structurele technische ondersteuning aan projecten in ontwikkelingslanden
  • Waar mogelijk duurzame energietechnieken toepassen
  • Naast technische ondersteuning ook opleiden in de techniek (capaciteitsbouw)
  • Bijdrage leveren aan millenniumdoelstellingen

Onderscheidende aanpak

Er bestaan gelukkig erg veel organisaties die goede doelen nastreven. Daarin is de Unica Foundation niet uniek. We vullen elkaar aan en versterken elkaar. Bij de Unica Foundation leggen we echt de nadruk op het bieden van structurele hulp. Dat doen we enerzijds door de grote rol van de eigen bevolking en de educatieve werkwijze van de Stichting, en anderzijds door het gebruik van duurzame technieken om vaak ontbrekende en noodzakelijke energiebronnen op te vangen. Vaak lopen hulporganisaties tegen het ontbreken van broodnodige energiebronnen aan, waardoor ze geen effectieve hulp kunnen bieden. Geen energie, betekent dan ook vaak geen goede hulp. De Unica Foundation zorgt via duurzame technieken alsnog voor de broodnodige energie. De stichting pakt het probleem wat dat betreft bij de kern aan.

In de afgelopen decennia heeft de Unica Foundation op dit gebied onderscheidend en baanbrekend werk gedaan in Nepal. Dit heeft een positieve uitwerking op de lokale bevolking en is uiteraard een stimulans voor het opzetten van andere projecten van de stichting.

Bekijk al onze projecten