Mede door het veranderende klimaat is er steeds minder water beschikbaar voor de irrigatie van landbouwgrond. Met name aan het eind van afgelegen valleien leidt dit regelmatig tot voedseltekorten en honger. Conventioneel gegraven irrigatiekanalen om water van hoger gelegen bronnen naar de akkers te brengen, zijn in dit gebied met steile hellingen niet mogelijk. Met betonnen open kanalen of buizen met een grote diameter kan dit probleem wel worden opgelost.

De boeren zijn zelf niet in staat de benodigde materialen en grondstoffen zoals buizen en cement aan te schaffen. Wel helpen ze graag mee met het aanleggen van deze irrigatiesystemen. Met de nieuwe irrigatiesystemen zijn nu meestal drie oogsten per jaar mogelijk. Hierdoor wordt niet alleen de voedselschaarste opgelost, maar kunnen de gemeenschappen ook een beter bestaan opbouwen met de verkoop van groenten en rijst. Onderwijsprogramma’s leren de boeren betere teeltmethodes en hoe zij ook andere gewassen kunnen verbouwen.

Onze andere technieken

Biogas

klein_150_1259677226-biogas

Drinkwater systemen

klein_150_1259677317-water

Educatie

klein_132_1259677384-education

Verbeterde kooktoestellen

klein_150_1259677403-oven

Zonne-energie

klein_150_1259677149-solar