In voorbereiding

Lopend

Afgerond

Solar systeem voor eerste hulp post

Sermathang is een toeristische plaats in de buurt van Helambu op 2.700 m boven zeeniveau. Ondanks dat veel wandelaars uit Langtang elk jaar door het dorp komen, moeten de bewoners het stellen zonder medische faciliteiten. Heal-Nepal, een NGO van Nepal, bouwt nu een kliniek met steun…

Lees verder!
Een vrouw gebruikt het nieuwe watersysteem in Kalika

Drinkwater- en sanitatieproject Kalika

De Unica Foundation werkt sinds tien jaar aan waterprojecten in Nepal. Kalika WaSH is het grootste project ooit in de geschiedenis van de Unica Foundation. Omdat er geen waterbron boven de nederzetting is, moet de toevoer van het water worden gerealiseerd door pompen op zonne-energie van…

Lees verder!

Irrigatie op zonne-energie

Nepal wordt geconfronteerd met klimaatverandering, zoals een extra vroege of late moesson. Dit heeft zijn weerslag op het leven van alle dag in de dorpen. Tijdens de voorbereidingen van dit project zagen we zelfs droogte tijdens de moesson door de late moesson. De Unica Foundation is…

Lees verder!

Noodhulp aardbeving solar support

Naar aanleiding van de aardbeving in 2015 is in samenwerking met de WakaWaka Foundation een hulpproject op gang gezet om de slachtoffers ondersteuning te bieden. Daarvoor zijn circa 3000 lampen op zonne-energie geleverd om zowel voor verlichting te zorgen, maar ook als…

Lees verder!

Aardbeving Nepal

De Unica Foundation ondersteunt de slachtoffers van de aardbeving door hen te laten beschikken over lampen en opladers op zonne-energie. Behalve verlichting kan men radio’s en mobieltjes opladen voor communicatie doeleinden.

Lees verder!