Een water tappunt in Hamsapur

Drinkwaterproject Hamsapur

De Unica Foundation werkt sinds tien jaar aan waterprojecten in Nepal. Hamsapur WaSH is een nieuw op zonne-energie gebaseerd project dat door de Unica Foundation is opgestart als opvolging van Kalika WaSH. Omdat er geen waterbron boven de nederzetting is, moet de toevoer van het water worden…

Zonne-energie voor school

Net als veel andere overheidsscholen in Nepal, kampt de school van Kshamawati met een gebrek aan middelen, met als gevolg slechte verbindingen en een ondermaatse onderwijsomgeving. Unica ondersteunt de school met een zonne-energiesysteem voor een stabiele stroomvoorziening.