Irrigatie op zonne-energie

Nepal wordt geconfronteerd met klimaatverandering, zoals een extra vroege of late moesson. Dit heeft zijn weerslag op het leven van alle dag in de dorpen. Tijdens de voorbereidingen van dit project zagen we zelfs droogte tijdens de moesson door de late moesson. De Unica Foundation is…

Lees verder!

Noodhulp aardbeving solar support

Naar aanleiding van de aardbeving in 2015 is in samenwerking met de WakaWaka Foundation een hulpproject op gang gezet om de slachtoffers ondersteuning te bieden. Daarvoor zijn circa 3000 lampen op zonne-energie geleverd om zowel voor verlichting te zorgen, maar ook als…

Lees verder!

Aardbeving Nepal

De Unica Foundation ondersteunt de slachtoffers van de aardbeving door hen te laten beschikken over lampen en opladers op zonne-energie. Behalve verlichting kan men radio’s en mobieltjes opladen voor communicatie doeleinden.

Lees verder!