Openingsceremonie Kiratikhola waterproject

Projectbezoek in Chepang-dorpen

Het irrigatieproject van Gundi is voltooid en het drinkwaterproject in Kiratikhola is in volle gang. Een team van 10 mensen, van Unica Foundation en CFP Green Buildings, ging voor het monitoring expeditie programma naar Chepang-dorpen in Chitawan. Bram Adema, directeur van CFP Green Buildings, leidde het team.