Een recent geplaatst watertappunt in Kiratikhola

Een recent geplaatst watertappunt in Kiratikhola